Projektbeskrivning Hyvelspån Gbg projektstöd sept 2015