2013 -2016 Wiesen – Eng

Trockenwiese – Tørreng, 2016 Öl auf Leinen-Leinwand 60 x 55 cm
Eng – Graswiese 2015, Öl auf Leinen 46×30
Strandwiese – Strandeng, 2016 Öl auf Leinwand 65 x 85 cm
Moorwiese – Myreng 2015 Öl auf Leinen 68 x 61 cm
Blumenwiese Blomstereng, 2015 Öl auf Leinwand 60 x 48 cm Privatbesitz
Weisser Enzian 2013, Öl auf Leinwand, 55.5×52.5cm – Privatbesitz
weisser Fingerhut, 2013 Öl auf Leinwand, 48.5×35.5cm
In Kategorie: