Kunstutstilling Stadr Kunstlag 2017

Kunstutstilling Stadr Kunstlag 2017
Utstilling står fra 29. april – 14. mai 2017
i Galleri Prestegårdsfjøset Stadsbygd Norwegen
Sonja Borer, Malerei