14-3-apokalypse i.fw

Studie zum Thema Apokalypse, Tempera auf Papier