Isopo I, 2012

Isopo I, 2012
Tusche auf Silberburg Büttepapier